ในขณะที่โลกของเรามีการเชื่อมโยงหากันมากขึ้นในทุกวันผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล บริษัทต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก HR) ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง Employer Branding
ที่แข็งแกร่งผ่านช่องทางออนไลน์นี้มากขึ้นเช่นกัน

ทำไม Employer Branding จึงสำคัญ

ทุกวันนี้ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์รีวิวงานต่างๆ ทำให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัทของคุณก่อนทำการสมัครได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ ภาพลักษณ์ทางออนไลน์ของบริษัทจึงเป็นความประทับใจแรกสำหรับผู้ที่กำลังหางาน

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 78% ของผู้ที่กำลังหางานทำการค้นหาข้อมูลบริษัทก่อนสมัครงาน และ 79%
ก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการหางาน ชื่อเสียงจึงมีความสำคัญต่อ (บริษัทของ) คุณมาก ดังนั้นเราจึงควรทำทุกวิถีทางให้มั่นใจว่าชื่อเสียงนั้นจะเป็นชื่อเสียงที่ดี

มาพูดถึงเรื่องภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) กัน

ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเมื่อทำการรับสมัครผู้สมัครที่มีศักยภาพ และสามารถดึงดูดผู้สมัครที่โดดเด่นและมีคุณภาพให้มาร่วมงานกับบริษัทของคุณได้ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งยังช่วยรักษาพนักงานในปัจจุบันให้ร่วมงานกับบริษัทของคุณต่อไป และลดปัญหาการลาออกของพนักงานด้วย

CareerBuilder พบว่า 67% ของผู้สมัครงานจะยอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่าหากบริษัทมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ที่ดี ในขณะที่ 88% ของคนยุค Millennial เชื่อว่าการได้อยู่ในที่ทำงานที่มีวัฒนธรรมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

ประโยชน์ทางการเงินของการมีภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่ง

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรยังมีประโยชน์ทางด้านการเงินที่เป็นรูปธรรมด้วย LinkedIn รายงานว่าบริษัทที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทคู่แข่งมักจะสามารถลดค่าจ้างต่อพนักงานหนึ่งคนลงได้ถึง 43%

นอกจากนี้ งานวิจัยโดย Boston Consulting Group ยังเปิดเผยว่าบริษัทที่ลงทุนเรื่องภาพลักษณ์องค์กรสามารถมีอัตรากำไรสูงถึง 3.5% และ 2.5% ตามลำดับ ด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีอิทธิพลมากในปัจจุบัน ทำให้บริษัทที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโปรไฟล์เสียเปรียบมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ใช้

แล้วจะสามารถวัดผลได้อย่างไร

จะบอกได้อย่างไรว่าธุรกิจของคุณมีชื่อเสียงในด้านการเป็นนายจ้างที่ดี? ในการวัดผลการทำ Employer Branding คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้จากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • คุณภาพของพนักงานใหม่
  • ความถี่ในการแนะนำจากพนักงานที่ทำงานอยู่ก่อนหน้า
  • จำนวนรีวิวทางบวกบนโซเชียลมีเดียจากทั้งผู้สมัครและพนักงาน

โปรดทราบว่า พนักงานของคุณยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วย

พนักงานที่ทำงานในบริษัทที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งมักจะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงาน และมักจะพูดถึงบริษัทของตนในทางที่ดีบนสื่อโซเชียลมีเดียของตน หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์รีวิวงาน โปรดอย่ามองข้ามผู้ให้การสนับสนุนที่สำคัญเหล่านี้เมื่อทำการพัฒนากลยุทธ์ของภาพลักษณ์องค์กร พนักงานของคุณอาจเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของคุณก็เป็นได้

ดังนั้น ถ้าบริษัทของคุณไม่ได้เป็นบริษัทที่ต้องรักษาความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ เราจึงขอแนะนำให้คุณลดความเข้มงวดของนโยบายที่ห้ามไม่ให้พนักงานใช้สื่อโซเชียลมีเดียจนเกินไป ให้พนักงานสามารถแบ่งปันแง่มุมดีๆ เกี่ยวกับการร่วมงานกับบริษัทของคุณ พร้อมตั้งเกณฑ์ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานจะยังคงรักษาความลับของบริษัทอยู่

การร่วมมือกับที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งวิธีสำหรับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่แข็งแกร่งวิธีนี้คือการร่วมมือกับที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรที่มีชื่อเสียง เช่น Linktrix.

แทนที่จะให้ผู้ที่กำลังหางานเป็นผู้ “ค้นหาข้อมูลผู้ว่าจ้าง” เอง บริษัทสรรหาบุคลากรที่ดีจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลภายในและภายนอกรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของคุณก่อนที่จะกลั่นกรองและขายสวัสดิการและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับว่าที่พนักงานของคุณโดยตรง

ด้วยวิธีนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้พนักงานใหม่ที่มีศักยภาพและมีลักษณะที่ตรงตามวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเป็นการช่วยเริ่มสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะช่วยให้พนักงานใหม่ยินดีที่จะก้าวเข้ามาร่วมงานกับคุณด้วยความมั่นใจและภูมิใจมากยิ่งขึ้น