มาเริ่มกันเลย

เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของคุณด้วยเครือข่ายและความเชี่ยวชาญของเรา

  สำนักงานใหญ่ (สิงคโปร์)

  Linktrix Consultants Pte Ltd.
  144 Robinson Road,
  #08-01, Robinson Square,
  Singapore 068908
  +65 6635 2180
  hrsolutions@linktrixconsultants.com

  ประเทศไทย

  Linktrix Consultants Recruitment Co., Ltd
  8 ซอยสุขุมวิท 40 อาคาร T-One Building ชั้น 17 – 141
  เขตคลองเตย
  ประเทศไทย 10110
  +66 6324 10610
  hrsolutions@linktrixconsultants.com

  กัมพูชา

  Linktrix Consultants
  Attwood Business Center Building, Unit 01E2,
  Confederation De La Russie Boulevard,
  Sangkat Tuk Thla, Khan Sensok,
  Phnom Penh 12102, Cambodia
  +855 87 45 45 22
  hrsolutions@linktrixconsultants.com