มาเริ่มกันเลย

เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของคุณด้วยเครือข่ายและความเชี่ยวชาญของเรา

สำนักงานใหญ่ (สิงคโปร์)

Linktrix Consultants Pte Ltd.
144 Robinson Road,
#08-01, Robinson Square,
Singapore 068908
+65 6635 2180
hrsolutions@linktrixconsultants.com

ประเทศไทย

Linktrix Consultants Recruitment Co., Ltd
8 ซอยสุขุมวิท 40 อาคาร T-One Building ชั้น 17 – 141
เขตคลองเตย
ประเทศไทย 10110
+66 6324 10610
hrsolutions@linktrixconsultants.com

กัมพูชา

Linktrix Consultants
Attwood Business Center Building, Unit 01E2,
Confederation De La Russie Boulevard,
Sangkat Tuk Thla, Khan Sensok,
Phnom Penh 12102, Cambodia
+855 87 45 45 22
hrsolutions@linktrixconsultants.com