“ความแข็งแกร่งของทีมงานมาจากสมาชิกแต่ละคน ความแข็งแกร่งของสมาชิกแต่ละคนมาจากทีมงาน”
Phil Jackson (โค้ช NBA ในตำนาน)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ทราบดีว่าพนักงานคือกระดูกสันหลังของทุกธุรกิจ เมื่อทีมงานที่มีพรสวรรค์มาทำงานร่วมกัน ความสำเร็จก็ไม่ไกลเกินเอื้อม แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณจะสามารถรับเฉพาะพนักงานที่ใช่เพียงเท่านั้น

ทุกอย่างเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกและเกี่ยวข้องกับวิธีการสรรหาบุคลากรของคุณ

ผลของการว่าจ้างพนักงาน “ที่ไม่ตรงกับความต้องการ”

การสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถอาจทำให้องค์กรเสียหายได้ The Society for Human Resource Management (SHRM) คาดคะเนว่าบริษัทมักจะสูญเสียรายได้โดยเฉลี่ยหากคำนวณเป็นเงินเดือนก็มากถึง 6 ถึง 9 เดือนของเงินเดือนพนักงานทุกครั้งที่มีพนักงานเข้าใหม่

ในขณะที่มีเหตุผลที่ทำให้พนักงานลาออกหลายประการ แต่หนึ่งในเหตุผลยอดนิยมที่สุดก็คือพนักงานไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว และนี่อาจเป็นสาเหตุมาจากกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ไม่ดีก็เป็นได้

พนักงานยอดเยี่ยมและพนักงานยอดแย่

กระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัทจะมีการคัดสรรทั้ง “ผู้สมัครดาวเด่น” และ “ผู้สมัครที่อาจเป็นปัญหา” ให้กับบริษัท

แน่นอนว่าคุณอาจต้องการว่าจ้าง “ผู้สมัครดาวเด่น” ดังที่งานวิจัยคาดคะเนว่าพนักงานที่มีผลงานดีเด่นจะทำกำไรให้กับบริษัทมากกว่าพนักงานทั่วไปถึงสี่เท่า ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานดีเด่นยังทำให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยังดึงดูดให้พนักงานคนอื่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Harvard Business School พบว่าเงินที่ต้องจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการรับ “ผู้สมัครที่อาจเป็นปัญหา” อาจสูงถึง 12,500 ดอลลาร์สหรัฐ (17,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) นอกจากนี้ พนักงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะไม่สร้างผลงานให้กับองค์กรของตน แต่ยังอาจมีผลกระทบต่อพนักงานคนอื่นๆ โดยการ “ทำลาย” วัฒนธรรมองค์กรอันดีงามที่คุณต้องพยายามเป็นอย่างมากที่จะสร้างขึ้นมาได้

การสร้างและการมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพคือการลงทุนที่จำเป็น การลงทุนนี้จะเกิดผลพร้อมกับขวัญกำลังใจของพนักงาน ระดับการเพิ่มผลผลิต และอัตราการคงอยู่ของบุคลากร คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ช่วยให้คุณพบ ดึงดูด และสรรหาผู้ที่กำลังหางานที่ใช่มาร่วมงานกับคุณ โดยคัดเลือกผู้สมัครดาวเด่น ในขณะที่คัดผู้สมัครที่อาจเป็นปัญหาออก

แล้วคุณจะสร้างกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร? มีหลายแนวคิดอยู่เบื้องหลังคำถามนี้ แต่มีแนวคิดเพียงหนึ่งข้อที่โดดเด่นขึ้นมา นั่นคือความเหมาะสมในวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรหมายถึงความเชื่อและพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในองค์กรที่พนักงานในบริษัทมี และ “ความเหมาะสมในวัฒนธรรมองค์กร” หมายความถึงแนวโน้มของผู้สมัครที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรของคุณ

การมีพนักงานที่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ถือเป็นรากฐานของสถานที่ทำงานที่ดีและมีคุณภาพ

บทบาทอยู่ไม่นาน วัฒนธรรมองค์กรอยู่ตลอดกาล

กล่าวง่ายๆ คือพนักงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้จะเป็นพนักงานที่มีความสุขมากกว่าพนักงานทั่วๆ ไป พนักงานที่ปรับตัวได้จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า เพลิดเพลินกับงานมากกว่า และมีแนวโน้มมากกว่าในการร่วมงานและสร้างอาชีพในบริษัทของคุณต่อไป อย่างไรก็ตาม SHRM พบว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีสามารถทำให้องค์กรสูญเสียรายได้ถึง 50-60% ของเงินเดือนของพนักงานหนึ่งคนต่อปี (ซึ่งเป็นรายได้ที่สูญเสียไปจากการลาออกของพนักงาน)

ในปัจจุบัน ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขอบเขตของงานสามารถพัฒนาได้หรือแม้แต่สูญหายไปทั้งหมด อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรของคุณคือสิ่งที่คงที่ (แม้ว่าจะมีการเข้าครอบครองกิจการหรือมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทก็ตาม) การว่าจ้างผู้ที่มีความเหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคนเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจที่ตนมีให้กับบริษัทของคุณไปอีกหลายปี แต่ถ้าต้องมีการโยกย้ายตำแหน่ง พวกเขาเหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะทำงานในบทบาทใหม่ได้อย่างราบรื่น

ทำ “ความเหมาะสมในวัฒนธรรมองค์กร” ให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณ

สิ่งที่สำคัญของกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรก็คือการรวมวัฒนธรรมองค์กรของคุณเข้าไปในกระบวนการด้วย บริษัทที่พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับผู้สมัครงานมักจะมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้สมัครที่ใช่หรือดาวเด่น ผู้ซึ่งจะพัฒนาทักษะการทำงานของตนและนำบริษัทก้าวข้ามไปสู่อีกขั้น

ผู้สรรหาพนักงานจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะสังเกตลักษณะที่สำคัญของผู้สมัครที่ว่าผู้สมัครรายนั้นจะปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงานของคุณได้หรือไม่ อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการโน้มน้าวผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งให้เลือกร่วมงานในธุรกิจของคุณด้วย

เราช่วยอะไรได้บ้าง

ที่ Linktrix เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการค้นหาและบรรจุพนักงานในทุกระดับ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการเลือกผู้สมัครงานที่ไม่เพียงแต่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่คุณโฆษณาเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อทำงานอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของคุณอีกด้วย